M8 PINBELEGUNG 3pol.

M8 BUCHSE/STECKER PINBELEGUNG

Sensor-/Aktorkabel, M8-Buchse 3polig, einseitig konfektioniert

Sensor-/Aktorkabel, M8-Buchse, einseitig konfektioniert

M8-Buchse 3pol., einseitig konfektioniert

Geberkabel, M8-Buchse, Kabelbelegung
Kabelbelegung
M8-Buchse, Steckerbelegung, Pinbelegung
Steckerbelegung

Sensor-/Aktorkabel, M8-Stecker 3polig, einseitig konfektioniert

Sensor-/Aktorkabel, M8-Stecker, einseitig konfektioniert
M8-Stecker 3pol., einseitig konfektioniert
Geberkabel, M8-Stecker, Kabelbelegung
Kabelbelegung
M8-Stecker, Steckerbelegung, Pinbelegung
Steckerbelegung

M8 SENSORLEITUNG | GEBERLEITUNG | SENSORKABEL DATENBLATT

M8 SENSORLEITUNG 3POLIG – SORTIERT NACH LÄNGE

BeschreibungLängeDatenblattPreis ab
15
gerade
Stecker – Buchse
(83 KB)
6,63 €
20
gerade
Stecker – Buchse
(83 KB)
6,73 €
30
abgewinkelt 90°
Stecker – Buchse
(92 KB)
7,02 €
30
gerade
Stecker – Buchse
(84 KB)
6,76 €
30
gerade
Stecker – offen
(76 KB)
4,13 €
40
gerade
Buchse – offen
2,73 €
50
gerade
Stecker – Buchse
6,66 €
60
abgewinkelt 90°
Stecker – Buchse
(92 KB)
7,22 €
60
gerade
Stecker – Buchse
(84 KB)
7,02 €
80
gerade
Stecker – Buchse
(82 KB)
6,76 €
100
abgewinkelt 90°
Stecker – Buchse
(92 KB)
7,48 €
100
gerade
Stecker – Buchse
(84 KB)
7,25 €
100
abgewinkelt 90°
Stecker – Buchse
(92 KB)
7,90 €
150
gerade
Buchse – offen
(77 KB)
3,70 €
150
abgewinkelt 90° LED
Buchse – offen
(88 KB)
5,52 €
150
gerade
Stecker – Buchse
(85 KB)
7,60 €
150
gerade
Stecker – offen
(76 KB)
4,49 €
200
gerade
Buchse – offen
(77 KB)
3,93 €
200
gerade
Buchse – offen
(76 KB)
8,71 €
200
abgewinkelt 90°
Stecker – Buchse
(92 KB)
7,87 €
200
gerade
Stecker – Buchse
(85 KB)
7,23 €
250
gerade
Stecker – Buchse
8,00 €
300
gerade
Buchse – offen
(77 KB)
4,58 €
300
gerade
Stecker – Buchse
(83 KB)
8,65 €
300
gerade
Stecker – offen
(76 KB)
4,97 €
300
abgewinkelt 90° LED
Buchse – offen
(88 KB)
6,50 €
400
gerade
Stecker – Buchse
(83 KB)
9,36 €
500
gerade
Buchse – offen
(77 KB)
5,95 €
500
abgewinkelt 90° LED
Buchse – offen
(88 KB)
7,77 €
500
gerade
Stecker – offen
(76 KB)
5,59 €
500
gerade
Stecker – Buchse
(83 KB)
10,11 €
750
gerade
Buchse – offen
(77 KB)
7,54 €
750
gerade
Stecker – offen
6,63 €
750
abgewinkelt 90° LED
Buchse – offen
(88 KB)
9,39 €
1000
gerade
Stecker – Buchse
(83 KB)
13,52 €
1000
gerade
Buchse – offen
(76 KB)
12,81 €
2000
gerade
Buchse – offen
(76 KB)
31,75 €